Salamat, Tita Cory

yellow ribbon

Tawag sa amin ay “martial law babies” (mga Pilipinong isinilang sa panahon ng diktaturya). Pero halos wala akong personal na maalala sa mga sosyo-pulitikal na kaganapan nung ’70, ’83 at ’86. Pulos laro lang. Maliban lamang sa mga ilang katuwaang debate sa eskwela sa pagitan ng mga “maka-Marcos pa rin ” at “maka-Cory”.

Sa mga nagdaang panahon, nalaman ko na lamang ang kahalagahan ng EDSA People Power at ang naging panunungkulan ni Tita Cory sa mga nasusulat (textbooks at dyaryo).

Pagkatapos ng kolehiyo, nalinya ako sa trabahong nakikipag-ugnayan sa mga pam-pamayanang samahan para sa gawaing pang-kalikasan. Dito ko nakilala ang iba’t-ibang mukhang nakaranas ng mga pang-aabuso sa panahon ng diktaturya.

Mga magsasaka, manginigsda, manggagawa, katutubo, dating political prisoners, dating lider-estudyante, mga aktibista.

Mula sa kanilang kwento, tumimo sa akin ang kanilang hirap na naranasan. Ang hirap ng buhay sa kanayunan, walang kaseguruhan sa lupang sinasaka, ang makulong, ang ma-torture. Nababasa ko na ito nuon pa, subalit iba pala talaga pag-kakilala mo mismo ang nag-kwento at nakaranas nito.

Isa sa parating “highlight” ng kanilang kwento ang EDSA People Power. Simbolo ng pagtatapos ng dikataturya at panunumbalik ng demokrasya.

Sa nagdaang panunungkulan ni Tita Cory bilang Pangulo, naitaguyod nya ang ilang batas na nagpatibay ng karapatan ng mamamayan gaya ng para sa magsasaka at ang batayang karapatan ng bawat Pilipino.

Gayunpaman, malaking puna sa kanyang panunungkulan ang pagkilala sa mga pagkakautang na iniwan ni Marcos. (Ito rin ang aking personal na pananaw). Marami ang naniniwalang isang nasayang na pagkakataon ito para sa bayan. Magpasa-hanggang ngayon, patuloy nating binabayaran ang mga utang na ito na dapat sanay nagamit sa mga programang pangkaunlaran.

Sa kabilang banda, kinikilala pa rin ng bawat Filipino ang mahalagang ambag ni Tita Cory sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa bansa.

Salamat Tita Cory.

Ipagpapatuloy ng bawat Filipino ang iyong pamanang magtaguyod ng bayang Marangal, Malaya at Makatarungan!

Ang larawang may “yellow ribbon” ay kuha ni Dustin Carbonera may permisong hiniram mula sa kanyang blog .

One response to “Salamat, Tita Cory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s